ضیافت ......

گل ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار گل
گل خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن دریا گل
گل چه دریایی میان ماست . خوشا دیدار ما در خواب گل
گل چه امیدی به این ساحل . خوشا فریاد زیر اب گل
گل خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن گل
گل خوشا مردن . خوشا از عاشقی مردن گل

گل اگر خوابم .اگر بیدار . اگر مستم . اگر هشیار گل
مرا یارای بودن نیست . تو یاری کن . مرا ای یار گل
گل تو ای خاتون خواب من . من تن خسته را در یاب گل
گل مرا هم خانه کن تا صبح . نوازش کن مرا تا خواب گل
گل همیشه خواب تو دیدن . دلیل بودن من بود گل
گل چراغ راه بیداری اگر بود از تو روشن بود گل

گل ضیافت های عاشق را خوشا بخشش . خوشا ایثار گل
گل خوشا پیدا شدن در عشق . برای گم شدن دریا گل
گل نه از دور و نه از نزدیک . تو از خواب امدی ای عشق گل
گل خوشا خود سوزی عاشق .مرا اتش زدی ای عشق گل
گل خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن گل
گل خوشا مردن . خوشا از عاشقی مردن گل
سلام دوستان به یک ضیافت دعوت شده ام چند وقتی نیستمگلبای بای

/ 0 نظر / 33 بازدید