گرگ باش ..........

 

ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻦ ......

 

ﭼﻮﻥ ﺗﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ......

 

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ......

 

ﻭﻟﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ....

 

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.......

 

گرگ باش...مغرور.....

 

مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...

 

به مانند گرگ باش دشمن را بدر...

 

در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش...

 

آن ها با پارس کرن های بیهوده زنده اند...

 

گرگ باش...

 

زوزه ی گرگ از تنهایست . . .

 

ولی گرگها دسته جمعی زوزه میکشند . . .

 

در دنیای گرگها اعتماد یعنی مرگ . . . .

 

با همه باش اما تنها ...گرگ باش مثل من....

 
 

/ 0 نظر / 74 بازدید